Architec

Kan architectuur zich terugverdienen ?

Onze inbreng rendeert bij het zoeken naar logistieke winst (reduceren van trajecten en verhandelingen), energiewinst (op elkaar afstellen van proces- en gebouwenergie) en menselijke winst (wanneer Human Resources een verschil maken).  We schuwen daarbij geen moeilijke terreinen of dichtgeslibde industriële complexen.  Het zijn het soort optimalisaties, problematieken en uitdagingen waarbij vindingrijkheid en verbeelding opbrengen.  Verschillende low-budgetprojecten behaalden architectuurprijzen of werden opgenomen in provinciale publicaties van ‘Kwaliteitsvolle bedrijfsgebouwen’ en dat is geen toeval, maar het resultaat van een gerichte aanpak: 

Bij het ons eigen maken van de flow van goederen, mensen en informatie kijken we systematisch verder dan het comfortabele, functionele, logische en vanzelfsprekende gebouw.  Met vakkennis en vindingrijkheid zoeken we om samen het productieapparaat te optimaliseren, zowel energetisch, logistiek, structureel als organisatorisch.  Daar tekenen we voor. 

In de mate waarin menselijk kapitaal een grotere rol speelt wint ook een gepaste architecturale omkadering aan belang.  We hanteren eigen tools om een  bedrijfscultuur, een PR-strategie of een maatschappelijke ambitie bespreekbaar te maken en beheerst – maar met verbeelding - te vertalen naar een aangename werksfeer, een stimulerende ruimtelijkheid, een gepaste uitstraling en naar een werkplek die uiteenlopende mensen (directie, bedienden, arbeiders, klanten, ..) samenbrengt in een productief en verrijkend gebeuren. De architectuur die we aan een productieapparaat toevoegen moet mensen uitnodigen het beste van zichzelf te geven.  Ook daar tekenen we voor. 

In 20 jaar tijd zagen we bedrijfsgebouwen evolueren van naakte productiedozen tot commerciële visitekaartjes en aantrekkelijke werkomgevingen.  Uit noodzaak.  (klik hier naar een visietekst n.a.v. de provinciale publicatie ‘Kwaliteitsvolle bedrijfsgebouwen’).  Het komt erop aan om de toegevoegde waarde van een efficiënter, representatiever en menselijker productieomgeving betaalbaar te houden en – direct of indirect – terugverdienbaar te maken.  Graag stellen we de ervaring, vindingrijkheid en verbeelding van aRCHITEC, met kleine a, daarvoor ter beschikking.