Architec

Genereuze èn betaalbare dienstverlening, kan het nog ? 

Zelf zijn we ook dienstverlener en beseffen we dat – wil een dienst zijn doel niet voorbijschieten – de manier waarop die vervuld wordt al even essentieel is.  Daar kan architectuur toe bijdragen.  Zij het nu een cultuurhuis, een school, een sporthal, een woonzorgcentrum, een winkel of een stadsdienst, telkens zijn er mensen die er iets te zoeken hebben, op een eigen manier in het leven staan en met uiteenlopende mensen in contact komen.  We houden van bouwheren die dit menselijk potentieel naar waarde schatten, en we hanteren eigen tools om een drive, een bedrijfscultuur, een missie of maatschappelijke ambitie bespreekbaar te maken en te vertalen naar een stimulerende, ondersteunende, uitnodigende en rijke architecturale omkadering.  Met inleving en verbeelding zoeken we heel beheerst naar een gepaste sfeer, ruimtelijkheid, uitstraling en interactie, die mensen uitnodigt het beste van zichzelf te geven.  Daar tekenen we voor. 

Tegelijkertijd is er de groeiende uitdaging om de dienstverlening betaalbaar en maatschappelijke verantwoord te houden, dicht bij mensen, veelal historisch verweven in stads- of dorpskernen.  We voelen ons thuis in de gelaagdheid van complexe sites en niet-evidente gebouwen en we schuwen het beperkte budget niet.  Het prikkelt ons om vragen te stellen, voorbij het vanzelfsprekende.  Met vakkennis en vindingrijkheid verkennen we de kansen tot slimmer comfort, tot intensiever ruimtegebruik, tot hergebruik of inventief materiaalgebruik en tot een bredere inzetbaarheid en de maatschappelijke winst die daarmee kan geboekt worden.   Dat ontwerpend onderzoek laat toe om samen bewuste en verantwoorde keuzes te maken.  De ervaring leert dat we daarin het verschil kunnen maken … op een betaalbare manier.Ook daar tekenen we voor. 

Meer dan ooit heeft onze samenleving nood aan genereuze èn betaalbare dienstverlening.  We zijn blij dat ook low-budget projecten, die met heel beperkte middelen toch een maximum aan ambities en intenties van de bouwheer vorm geven nu ook door professionelen opgemerkt worden in architectuurprijzen en –publicaties.  Het komt erop aan om een omkadering aan te reiken die net dat beetje meer armslag geeft om iets effectief in beweging te brengen.  Graag stellen we de ervaring, vindingrijkheid en verbeelding van aRCHITEC, met kleine a, daarvoor ter beschikking.