Architec

Genereus èn betaalbaar wonen, kan het nog ?

Op deze site is een mozaïek aan gebouwen, ingrepen, stijlen en ideeën te zien en dat is geen toeval.  Iedere vraag vatten we blanco aan.  We luisteren naar noden, verlangens, verzuchtingen en gevoeligheden, leven ons in in mens en omgeving, stellen vanzelfsprekendheden in vraag en gaan met verbeelding op zoek naar de juiste toon, sfeer, ruimte, vorm en beleving.  Waarin voelt men zich thuis?  Hoe wil iemand zich laten kennen?  Op welke manier wil men met elkaar omgaan?  Een genereuze woning laat iemand ten volle de mens zijn die hij voor ogen heeft.  Daar tekenen we voor.

Tegelijkertijd streven we met vakkennis en vindingrijkheid naar slim (energiezuinig) comfort, inventief ruimte- en materiaalgebruik en andere architecturale strategieën naar betaalbaarheid.  Door middel van ontwerpend onderzoek willen we samen met jullie zowel op vlak van energetische, als van materiele, ruimtelijke en culturele duurzaamheid  bewuste en verantwoorde keuzes maken.Ook daar tekenen we voor.

Tenslotte is er de drive en de professionele ervaring om dat stukje maatwerk ook gebouwd te krijgen binnen budget en termijn.  Niet altijd evident, maar met een enthousiasmerend ontwerp kan dat een intens verhaal worden, liefst met een geëngageerde en gedreven Bouwheer.  Daar doen we het voor, als aRCHITECt en als mens.

Bart en Koen, september 2014.