Architec

Met dit team focussen we op de toegevoegde waarde van architectuur.  Het zorgt voor de nodige drive in de professionele opvolging van kwaliteit, budget en timing.

We blijven bewust een kleine en wendbare architectuur-unit om ons vrij te kunnen bewegen in een brede actieradius, van grotere (publieke en private) projecten tot kleine gerichte ingrepen in een bestaande context.  Deze verscheidenheid vraagt flexibele samenwerkingsverbanden binnen een netwerk van complementaire partners.  Rond ieder project organiseren we een aangepaste expertise die – indien nodig – kan terugvallen op de ervaring en competentie van gespecialiseerde bureaus (voor stabiliteit, technieken, akoestiek, duurzame energieconcepten, stedenbouw, landschaps- of tuinarchitectuur,..).  Dat zorgt voor een grote input en een rijke ervaring.  De schaalmix voedt zowel het gevoel voor het detail als de aandacht voor het groter geheel.

Intern gaan we verder dan het losse samenwerkingsverband.  We cultiveren een teamgeest die uitnodigt tot specialisatie, overleg, reflectie en interne controle.  Een optimaal klimaat om relevante architectuur op het spoor te komen, te verbeelden en gebouwd te krijgen.